Optreden Amersfoort

Op woensdag 11 april hebben we een optreden in Amersfoort.
Daar luisteren we een manifestatie op van het uitbrengen van gedichten ven verstandelijk beperkten met als onderwerp “Bewegen”.
We verzamelen om 12.00 uur (twaalf uur) bij ons repetitielokaal aan het Terschellings pad 2, 2036 KH Haarlem.
Wij zullen daar om ongeveer 17.30 uur (half zes) weer terug zijn.