Collecteren

In de week van 25 tot en met 29 september gaan we weer collecteren voor het fonds verstandelijk gehandicapten.

Omdat wij zelf tot de doelgroep horen, mogen wij net als bij de anjer collecte de helft zelf houden, en dat geld hebben we hard nodig om de vereniging draaiende te houden dus we hopen dat er zo veel mogelijk leden deelnemen aan deze collecte.